Onze visie

De huisartsgeneeskunde is een zich snel ontwikkelend vak, maar de basis van het vak blijft wat mij betreft gelijk. De belangrijkste rol van de huisarts is die van vertrouwenspersoon en medicus.

Rol huisarts

De medische wereld is continu in beweging. Soms lijkt de hoeveelheid behandelingen oneindig. Ik vind het belangrijk dat u al uw klachten, zorgen en mogelijke behandelopties met mij kan bespreken. Ik zal altijd mijn best doen om u goed advies te geven, zo mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Uw persoonlijke situatie en kijk op de zaak vind ik echter nog belangrijker dan wetenschappelijk bewijs. Een advies of behandeling dat niet aansluit bij uw eigen visie is vaak niet doeltreffend.

Medicus en vertrouwenspersoon

De opleiding tot huisarts is gedegen en breed. Vele kwalen en klachten kunnen in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Als dit niet kan, of er is aanvullend onderzoek nodig, zie ik het als een belangrijke taak om u gericht door te verwijzen. Naast puur medische problemen kunt u ook met persoonlijke kwesties bij de huisarts terecht. Soms is het bieden van een luisterend oor of kort advies voldoende om u op weg te helpen.

Zelfstandigheid

Het is vervelend als u door een kwaal of klacht niet meer zo kan functioneren als u gewend bent. Ik vind het belangrijk om in zo’n situatie -samen met de patiënt- te zoeken naar een oplossing, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk u leven kan leiden. Deze zelfstandigheid vind ik ook een belangrijk thema als u ernstig ziek bent. De relatie tussen huisarts en patiënt wordt vaak intens tijdens een ernstig ziekbed en in de laatste fase van het leven. Ik hecht er veel waarde aan om u in die laatste fase goed bij te staan. Als u rondloopt met vragen over deze fase van het leven, ook al zijn die vragen nu nog niet actueel, kunt u deze vragen altijd komen bespreken.