Inloggen voor patiënten

Huisartspraktijk Molkenboer maakt gebruik van een online patiëntenportaal: Uw Zorg Online. Via dit portaal krijgt u inzage in uw dossier. Daarnaast kunt u via dit portaal herhaalrecepten aanvragen of een E-consult versturen.

Ook is er 24/7 de optie om zelf direct een afspraak bij de huisarts in te plannen. Afspraken kunnen plaatsvinden op de praktijk, maar als u dat liever heeft kunt u ook een telefonisch consult of een afspraak middels video-bellen inplannen.

Inloggen patiëntenportaal >>

Wat moet U doen?

Om gebruik te maken van het patiëntenportaal dient u zich eenmalig te registreren bij Uw Zorg Online. U klikt op de button hierboven die u doorstuurt naar het nieuwe portaal. Wanneer u zich met uw e-mailadres heeft geregistreerd, zal er een verzoek worden verstuurd naar de praktijk om uw dossier aan uw account te koppelen. Wanneer dit verzoek binnenkomt wordt er contact met u opgenomen door de praktijk om te verifiëren dat u het verzoek heeft ingestuurd. Wanneer de verificatie heeft plaats gevonden wordt uw dossier gekoppeld aan uw account en kunt u gebruik maken van het portaal.

NB: U kunt ook gebruik maken van de App van Mijn Zorg Online. Deze is beschikbaar in de App Store van Apple en Google Play Store voor Android Devices.

Let op: Het maken van een afspraak in het portaal is alleen bedoeld voor niet spoedeisende zorg! Bel in geval van spoed of zorg die niet kan wachten met de assistente. In geval van twijfel belt u ook met de assistente, u kunt dan samen de situatie inschatten en een afspraak maken. Ook E-consulten zijn alleen bedoelde voor niet spoedeisend of urgente zorg!”